16/5/12

Generació perduda

Potser a algun dels nostres joves li sona.