27/9/10

Participació

Un blog és un espai dins la xarxa d’Internet creat per un o varis autors per publicar els textos o articles que creguin convenients . Habitualment en cada article d’un blog els lectors poden escriure comentaris i l’autor donar resposta de manera que es pot establir un diàleg entre els participants. Aquesta opció sempre depèn de la decisió de l’administrador –os del blog.

En el cas del nostre blog, és va crear amb la intenció d’obrir un espai d’opinió, participació i fins i tot denúncia d’aquests temes que a tots es poden interessar. Creiem que és una eina per conèixer-nos millor, per debatre els temes que afecten la nostra comunitat i la societat en general, i sempre hem defensat que en la discussió i la controvèrsia les cultures i el col·lectius creixen i avancen. Els administradors no vam posar cap regla per potenciar la participació, entenent que el respecte era implícit.

Com hem pogut comprovar no tots som prou responsables del que fem o manifestem posant en perill la continuïtat d’aquest espai.

Per tant, d’ara en endavant els administradors faran ús del seu dret d’establir certes regles a l’hora de participar i se suprimiran dels comentaris d’aquests blog els noms propis de persones que es puguin sentir ofeses o perjudicades.

Per descomptat us animem a que continueu expressant les vostres opinions i comentaris ja que són enriquidores per a tots, i celebrem que un nombre cada vegada més gran de veïnes i veïns facin ús d’aquesta eina.

Així mateix si teniu algún problema o consulta podeu dirigir-vos a qualsevol dels administradors aquests són els correus de contacte.

Els administradors

Lo Pedrís lopedris0@gmail.com

La Vecina del 5º lina_ratia@hotmail.com